Ett levande material

Text / Sofie Lundmark
Foto / Unsplash/Shutterstock

Trä kommer i en mängd olika skepnader – allt ifrån ljus björk till mörk ek. Alla träslag har sin egen karaktär som med tidens tand kan skifta både färg och form. Här får du en snabbguide över Sveriges fem vanligaste träslag!
Traslag_furu

1. Furu


Från tallen kommer det populära materialet furu, som i dag används i bland annat pappersmassa, finsnickerier och bränsle. Många förknippar furu främst med timmerhus och 70-talets lackade inredningstrender. Ur spillmaterialet går det att utvinna kemikalier som tallolja, tjära, terpentin, fenol och harts.

Traslag_gran

2. Gran


Granens gulvita ved är mjuk och användbar. Tack vare sin raka stam lämpar sig gran till konstruktions­virke, men även till råvara i pappers­tillverkning eftersom fibrerna är långa och slanka. Gran är ett av våra få vild­växande barrträd i Sverige. Den växer naturligt överallt, utom i allra ­sydligaste Sverige.

Traslag_bjork

3. Björk


Björk är ett ljust och tämligen segt och hårt material som genom åren använts till bland annat möbel­tillverkning, plywood, golv och svarvade material. Passar bäst för användning inomhus eftersom björk är ett känsligt material som lätt ruttnar vid fukt och röta.

Traslag_asp

4. Asp


Ett lätt och ljust material och näst efter björk Sveriges vanligaste lövträd. Träets fibrer är elastiska vilket gör att asp är svårt att få helt rakt vid klyvning. I dag används asp främst till massaved och tändstickstillverkning.

Traslag_ek

5. Ek


Ett exklusivt träslag som genom åren använts bland annat inom golv-, möbel- och båtindustrin. Virket är hårt, tätt och fukttåligt vilket gör ek till ett hållbart material. På grund av sin motståndskraft mot röta lämpar sig ek för konstruktioner utomhus.